Žena se vždy obětuje, pokud ji k tomu dáte příležitost. Je to její oblíbená forma sebeuspokojení. Téma: ženy | Detail citátu

Žert získá stejně přízeň ženy jako hezká tvář. Téma: humor | Detail citátu

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní. Téma: ženy | Detail citátu

Kdo chce v Anglii dobře jíst, musí třikrát denně snídat. Téma: jídlo | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. Téma: přátelství | Detail citátu

Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. Téma: život | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. Téma: manželství | Detail citátu

Co si o mně teď pomyslíte? Ptají se ženy - většinou až tehdy, když už o tom není pochyb. Téma: sex | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. Téma: manželství | Detail citátu

Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na některou vzpomenout. Téma: čas | Detail citátu

I když člověk někoho velice miluje, občas na to zapomene. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Žena krásná a věrná je tak vzácná jako dokonalý překlad poezie. Překlad obvykle není pěkný, je-li věrný, a není věrný, je-li pěkný. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. Téma: lidé | Detail citátu

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem. Téma: přátelství | Detail citátu

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen. Téma: muži | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. Téma: čas | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. Téma: život | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. Téma: ženy | Detail citátu