Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. Téma: láska | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. Téma: láska | Detail citátu

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy. Téma: muži | Detail citátu

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo. Téma: hloupost | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. Téma: láska | Detail citátu

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž. Téma: štěstí | Detail citátu

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!" Téma: čas | Detail citátu

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet. Téma: alkohol | Detail citátu

Krátkost je duše vtipu. Téma: humor | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. Téma: manželství | Detail citátu

Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. Téma: život | Detail citátu

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. Téma: myšlení | Detail citátu

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele. Téma: peníze | Detail citátu

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy. Téma: ženy | Detail citátu

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc. Téma: hloupost | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. Téma: hloupost | Detail citátu

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti. Téma: přátelství | Detail citátu

Nejsem příliš nemocný, ještě o tom mohu mluvit. Téma: zdraví | Detail citátu

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme. Téma: štěstí | Detail citátu

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí. Téma: muži | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. Téma: čas | Detail citátu

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. Téma: moudrost | Detail citátu

Nebylo dosud filosofa, který by nemohl trpělivě snášet bolení zubů. Téma: zdraví | Detail citátu

Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu. Téma: muži | Detail citátu

Čas ubíhá různě, podle toho s kým. Téma: čas | Detail citátu

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. Téma: osud | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. Téma: ženy | Detail citátu