Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech.

Autor citátu: Charles Maurice Talleyrand-Périgord     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. Jan Werich | Detail citátu

Když jsou lidé dost staří, aby to věděli lépe, nevědí už vůbec nic. Oscar Wilde | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Staří jsme, když začneme na mládež naříkat, nebo když jí začneme nadbíhat. Gabriel Laub | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Moc jsem si myslel. Naštěstí jsem to neříkal nahlas. Kdybych to vykřikoval, tak ozvěna by mě děsila dodnes. Josef Saudek | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Starý člověk chutná po mladém. Německá přísloví | Detail citátu

Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami. Židovská přísloví | Detail citátu

Stárnutí není než zlozvyk, na který nemá opravdu zaměstnaný člověk čas. André Maurois | Detail citátu

Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří nepřichází samo. Švýcarská přísloví | Detail citátu

Hrůza jak ti lidé dnes žijí! Není divu, že umírají tak mladí. Narazíte-li na staršího člověka, pak jistě pochází z dřívější doby. Židovská přísloví | Detail citátu

Na pláži se pokoušel svádět slečny, kterým nadával, když ho v tramvaji nepustily sednout. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let. Charlie Chaplin | Detail citátu

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte. N.N. | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. Albert Einstein | Detail citátu

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Albert Schweitzer | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Ludwig Börne | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem. Richard Sennett | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Žijeme v době, kdy dvacetiletí mohou psát paměti. Vanessa Redgraveová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..