Člověk musí mít budoucnost v mysli a minulost v aktech.

Autor citátu: Charles Maurice Talleyrand-Périgord     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Psát, malovat anebo tesat sochy pro budoucnost není ničím jiným než bláznovou ješitností. Anatole France | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou? Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Stáří je doba, kdy nemůžeme snést ani svých neřestí, ani léků proti nim. Titus Livius | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Čínská přísloví | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek | Detail citátu

Komu je líto minulosti, bojí se své budoucnosti. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Stáří se má ctít, i kdyby se mělo mlátit holí. Holandská přísloví | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Je lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu. Karel Jaromír Erben | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno. Georges Braque | Detail citátu

S přibývající sklerózou mám stále čistší svědomí. Viktor Žižka | Detail citátu

Umění není stárnout, umění je to snášet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli. George Meredith | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Oscar Wilde | Detail citátu

Starý člověk je podruhé dítětem. William Shakespeare | Detail citátu

Když je člověk mladý, tak ho neustále něco rozptyluje. Robert Fulghum | Detail citátu

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. Albert Einstein | Detail citátu

Nelze kritizovat přítomnost skrze sympatie k minulosti. Henri Troyat | Detail citátu

Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas. John Steinbeck | Detail citátu

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Stáří je parazit vlastního mládí. Karel Čapek | Detail citátu

Večer života přináší sebou i svoji lampu. Joseph Joubert | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem. Richard Sennett | Detail citátu

Stáří je prozatím něco, co se přihodilo jiným ženám. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Stáří není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost. Ernest Hemingway | Detail citátu

Divé koně, starý vůz, mladá žena, starý muž. Polská přísloví | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..