Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. Téma: manželství | Detail citátu

Nejsilnějším lékem na stáří je láska. Téma: čas | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Téma: čas | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. Téma: štěstí | Detail citátu