Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.

Autor citátu: Jean de la Bruyére     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti. Jan Procházka | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva. Albert Schweitzer | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. Francois Mauriac | Detail citátu

Nešlo by naši velkou dobu rozměnit na hodiny a přidat každému trochu času? Gabriel Laub | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Minulost je minulost, a tady vedle ní je budoucnost. Graham Greene | Detail citátu

Nevěř nikomu, komu je nad třicet. John Lennon | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu. Synesius Kyrénský | Detail citátu

Moudří lidé si umějí rozdělit loučení s mládím na několik desítek let. Françoise Rosayová | Detail citátu

Zestárl natolik, že si prohlíží nejdřív jídelní lístek a teprve pak servírku. N.N. | Detail citátu

Že jsou ženy přitahovány prošedivělými mužskými skráněmi, je jakýsi druh vyšší spravedlnosti, neboť ženy jsou také většinou jejich příčinou. N.N. | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. N.N. | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Není větší škody nad ztracený čas. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Mládí se stářím kazí a ztrácí na ceně. Sherwood Anderson | Detail citátu

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každá minulost byla lepší. Španělská přísloví | Detail citátu

Čas projít nenechte, je odměřen. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsem byla mladá, měla jsem hladký obličej a plisovanou sukni. Dnes je tomu naopak. Victorie Mulliganová | Detail citátu

Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti. Jan Werich | Detail citátu

Z předmětů, kterých se zbavujeme, by nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner. Ladislav Muška | Detail citátu

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou. A staří chtějí být nevěrní, a nemohou. Oscar Wilde | Detail citátu

Dospělost - doba, kdy pochopíš, že nehezcí, nehrdinští, nejvýjimeční lidé jsou lidé jako ty. Gabriel Laub | Detail citátu

Dětství je zadarmo, k senilitě se musíme tvrdě dopracovat. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Čas je největším novátorem. Francis Bacon | Detail citátu

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. Albert Schweitzer | Detail citátu

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nebezpečný je takový ženský teenager teprve mezi třiceti a čtyřiceti lety. André Maurois | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Vášně mladosti jsou neřestí stáří. Joseph Joubert | Detail citátu

Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná. Albert Einstein | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří. Latinská přísloví | Detail citátu

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. Francouzská přísloví | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..