Mladý potřebuje rozmanitost, ale je jí zapotřebí i muži, který dosáhl určitého věku. U mladíka je to zvídavost, která plyne z neznalosti, u starého chuť, kterou je třeba osvěžit.

Autor citátu: Graham Greene     Téma: čas

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma čas

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Kdo se chce dožít stáří, musí s tím začít už v mládí. Anglická přísloví | Detail citátu

Od starého vola učí se orat mladší. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Stáří je dětství bez iluzí. Jacques Roux | Detail citátu

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje. Jean Paul | Detail citátu

Mládí je neposedné, protože má ještě málo rozumu, a stáří usedlé, protože už ho má moc. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik. William Somerset Maugham | Detail citátu

Tragédie pokročilých let není v tom, že stárneme, ale v tom, že zůstáváme mladí. Oscar Wilde | Detail citátu

K zadržení času je vždycky třeba dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo. Miroslav Horníček | Detail citátu

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde - my na to nemáme ani čas, ani peníze. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu. Synesius Kyrénský | Detail citátu

Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější - čas. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Cožpak je to normální doba, když takovým mladým chlapcům, jako jsme my, je z ničehož nic přes šedesát? Gabriel Laub | Detail citátu

To, že nikdy není pozdě, se často chápe tak, že na všechno je vždycky dost času. Patricie Holečková | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. George Bernard Shaw | Detail citátu

Staří všemu věří, muži o všem pochybují, mladí všechno vědí. Oscar Wilde | Detail citátu

Na celý život se dívám jako na zápas o třech kolech - mládí, dospělost, stáří. Dvě kola je třeba vyhrát. Jedno už jsem prohrál. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme vnímat její stopy a akceptovat ji. Thérese Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot. Michael Althsuler | Detail citátu

Minulost musí hovořit, my musíme naslouchat. Dřív nenalezneme my ani ona žádný klid. Erich Kästner | Detail citátu

Mladí nadávají starým starých oslů, a právem, neboť sami jsou mladí. František Vymazal | Detail citátu

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein | Detail citátu

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čas se chová velmi lidsky: když jej pořád nekontrolujeme, tak se tolik nežene. Gabriel Laub | Detail citátu

Stáří začíná a střední věk končí, když počet našich potomků je větší než počet našich přátel. Ogden Nash | Detail citátu

Málokdo umí být starý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý jak byl. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Za všechno musíme platit – za mládí hloupostí a za moudrost stářím. Václav Dušek | Detail citátu

Stařec je, kdo je o deset let starší než ty. O'Henry | Detail citátu

Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože. Friedrich Schiller | Detail citátu

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Jiří Žáček | Detail citátu

Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. Albert Camus | Detail citátu

Jak ten čas letí, když je sranda. Samuel Beckett | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..