Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Téma: pravda | Detail citátu

Dnešní chlapy, válejí se rádi na kanapi. Milé dámy, bohužel ne s námi. Téma: muži | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Téma: manželství | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Téma: ostatní | Detail citátu

Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. Téma: děti | Detail citátu

Když je člověk senilní. Má jen samé klady - nekrade a nesmilní, už jen dává rady. Téma: čas | Detail citátu

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech. Téma: čas | Detail citátu

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! Téma: děti | Detail citátu

Daleko zdravější než zdravý rozum je zdravý nerozum. Téma: rozum | Detail citátu

Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku. Téma: hloupost | Detail citátu

I rány osudu padají často vedle. Na nás. Téma: osud | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Téma: manželství | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Téma: štěstí | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Téma: historie | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Téma: láska | Detail citátu

Z milostných iluzí se rodí skutečné děti. Téma: děti | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Téma: pravda | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Téma: práce | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Téma: ženy | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Téma: hloupost | Detail citátu

S pravdou je to jako se ženou. Všichni s ní flirtují, ale málo kdo ji chce mít na krku celý život. Téma: pravda | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Téma: pravda | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Téma: hloupost | Detail citátu

Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady. Téma: děti | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Téma: pravda | Detail citátu

Někteří muži umějí mlčet tak výmluvně, až se ženy červenají. Téma: muži | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Téma: pravda | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Téma: ženy | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Téma: život | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Téma: myšlení | Detail citátu

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly. Téma: ženy | Detail citátu