Blázni nepotřebují charaktery, ale bez charakterů by nebylo tolik bláznů. Téma: hloupost | Detail citátu

Věrnost: silné svědění se zákazem poškrábat se. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Osud je opakem přírodního zákona. Přírodní zákon poznáváme a využíváme, osud ne. Téma: osud | Detail citátu

Nechci s vámi diskutovat, protože byste mě mohl přesvědčit, a pak bych byl v jednom táboře s vámi. Téma: myšlení | Detail citátu

Hlupák dovede během jedné hodiny dát víc otázek, než moudrý člověk dát odpovědí za celý život. Téma: hloupost | Detail citátu

Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Téma: štěstí | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. Téma: hloupost | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Téma: život | Detail citátu

Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají být hezké. Téma: čas | Detail citátu

Tulák je člověk, který by se nazýval turistou, kdyby měl peníze. Téma: peníze | Detail citátu

Úspěch je něco, co ti přátele nikdy neodpustí. Téma: přátelství | Detail citátu

To jsou krásná dvojčátka! A jak jsou si podobná! Zvláště to jedno! Téma: děti | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Téma: myšlení | Detail citátu

Takt: nevyslovená část našich myšlenek. Téma: myšlení | Detail citátu

Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Téma: manželství | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Téma: ženy | Detail citátu

Říci někomu, že je idiot, to nemusí být urážka, ale diagnóza. Téma: hloupost | Detail citátu