Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je její nejslabší zbraní - otupí se zvykem. Téma: ženy | Detail citátu

Manželství zabíjí lásku. Téma: manželství | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Téma: ženy | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Téma: pravda | Detail citátu

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý. Téma: čas | Detail citátu

Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. Téma: manželství | Detail citátu

Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena. Téma: ženy | Detail citátu

Místo, aby si milenci uhájili dynamický vztah jeden k druhému, staticky se sobě přizpůsobují. Tím dochází k tomu, že si nemají co duševně vyměňovat a sexuálně co nabídnout. Téma: sex | Detail citátu