Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Téma: alkohol | Detail citátu

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Téma: manželství | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Téma: knihy | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Téma: hloupost | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Téma: knihy | Detail citátu

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého. Téma: knihy | Detail citátu

Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít. Téma: život | Detail citátu

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost. Téma: peníze | Detail citátu

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí. Téma: láska | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Téma: lidé | Detail citátu

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Téma: štěstí | Detail citátu

Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný. Téma: muži | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Téma: manželství | Detail citátu