Další citáty pro téma život

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila. Kafka Franz | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou? Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Jsem přesvědčena, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí. Karen Blixenová | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Život - to je dlouhá smrt. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života. Antonín Macek | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Když jsem se narodila, byla jsem z toho tak šokovaná, že jsem jeden a půl roku nemluvila. Allenová Gracie | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Život jako celek nepřikládá smrti váhu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Život je pevnost, o níž já, ani vy nic nevíte. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život je nadoživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Boccaccio Giovanni | Detail citátu

Život je pes a my jeho patník... Neznámý autor | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. N.N. | Detail citátu

Život sestává z mnoha malých mincí, a kdo je umí sbírat, má bohatství. Jean Anouilh | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..