Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.

Autor citátu: Confucious     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský. Albert Einstein | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života. Epikúros | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe. Čapek Karel | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích, co nám dech berou. Bathova Kristýna | Detail citátu

Život je pes a proto žít je psina :-) Neznámý autor | Detail citátu

Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je. T.A.Harris | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Vynakládáme přespříliš přípravné práce na život. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno byl zázrak. Henry van Dyke | Detail citátu

Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít. Dyke Henry van | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Mládí není období života, ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály. Neznámý autor | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Život je nanic! Chceme svoje peníze zpět. Rudolf Leonhard | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. Budha | Detail citátu

Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní. John C. Maxwell | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..