Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.

Autor citátu: Africké přísloví     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Život je dlouhé zranění, které zřídka přestává bolet a nikdy se nezahojí. George Sandová | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Celý život je jedna velká hra, záleží na nás jak dlouho jí budeme hrát. Mlnáříková Martina | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích. Dušan Radovič | Detail citátu

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj. Samuel Butler | Detail citátu

Život vám za úsvitu mateřskou láskou dává slib, který nikdy nedodrží. Když vás po takové lásce nějaká žena obejme a přitiskne k sobě, je to už jenom upřímná soustrast. Romain Gary | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Život je jako jízda na kolotoči. Dny rychle ubíhají pořád dokola, a když se někdy na chvíli zastavíme, tak se nám z toho točí hlava. Lech Przeczek | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Život - to je dlouhá smrt. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. J.F.Kennedy | Detail citátu

Život je jak omalovánky. Je jen na člověku, jaké použije barvy! Jakub Hladík | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není? André Maurois | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu. Neznámý autor | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli. Christian Fürchtegott Gellert | Detail citátu

Život není pes. Život je vůl a my ho musíme dojit. Gabriel Laub | Detail citátu

Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. Švédské přísloví | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků. Josef Čapek | Detail citátu

Žít na světě – jako mít růži: dlouze přivonět a předat následujícím. Kurdské přísloví | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Čím kdo zachází, tím také schází. České přísloví | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Erich Fromm | Detail citátu

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..