Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud. Téma: život | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Téma: práce | Detail citátu

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná. Téma: přátelství | Detail citátu

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Téma: život | Detail citátu

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Téma: život | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Téma: láska | Detail citátu

Všichni bychom měli nalézt štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. Téma: štěstí | Detail citátu