Veškeré neštěstí mužů spočívá v tom, že nevydrží zůstat v tichu své pracovny. Téma: muži | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Téma: život | Detail citátu

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. Téma: ženy | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Téma: štěstí | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Téma: láska | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Téma: život | Detail citátu

Štěstí je podivuhodné zboží: čím více dáte, tím více vám zůstane. Téma: štěstí | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Téma: přátelství | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Téma: štěstí | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Téma: život | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Téma: štěstí | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Téma: láska | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Téma: štěstí | Detail citátu

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Téma: štěstí | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Téma: práce | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Téma: láska | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Téma: život | Detail citátu

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. Téma: práce | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Téma: přátelství | Detail citátu