Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili.

Autor citátu: Boccaccio Giovanni     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá. N.N. | Detail citátu

Život je jak nehoda v autě, přežiješ anebo nepřežiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Dobře uvázaná kravata znamená první vážný krok do života. Oscar Wilde | Detail citátu

Jsem jako víno. Čím starší - tím lepší. Friedrichová Anna | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. Ed Boenis | Detail citátu

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji. Gilbert Pierre Francois Cesbron | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina | Detail citátu

Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít. Samuel Johnson | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

Člověk se celý život jenom za něčím žene a pořád někam spěchá, ale jakoukoliv cestou dojde pouze na konec svého života. Friedrichová Anna | Detail citátu

Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. Sokrates | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Někteří ztratí život v jedné vteřině a někteří ho ztrácejí celý život. Odlas Jiří | Detail citátu

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích, co nám dech berou. Bathova Kristýna | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. William Hazlitt | Detail citátu

Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Život je jako bludište, ale cíl je vždy stejný. Kamulka13 | Detail citátu

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života. Epikúros | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích. Dušan Radovič | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..