Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou. Téma: peníze | Detail citátu

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik. Téma: peníze | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Téma: láska | Detail citátu

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být. Téma: život | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Téma: člověk | Detail citátu

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí. Téma: myšlení | Detail citátu

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Téma: člověk | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Téma: práce | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Téma: práce | Detail citátu