Zdraví je nejdůležitější kvalita těla. Téma: zdraví | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Téma: přátelství | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Téma: přátelství | Detail citátu

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. Téma: peníze | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Téma: štěstí | Detail citátu

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně. Téma: rozum | Detail citátu

Po souloži je každý tvor smutný. Téma: sex | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Téma: přátelství | Detail citátu

Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbavuje nepříjemností. Téma: ostatní | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Téma: práce | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Téma: přátelství | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Téma: dobro vs. zlo | Detail citátu

Krása je jednotou v rozmanitosti. Téma: ostatní | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Téma: štěstí | Detail citátu

Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk. Téma: člověk | Detail citátu

O všem se má pochybovat. Téma: ostatní | Detail citátu

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými. Téma: hloupost | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Téma: ostatní | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Téma: pravda | Detail citátu

Velká láska je již téměř bezpohlavní. Téma: láska | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Téma: ostatní | Detail citátu

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí. Téma: ženy | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Téma: život | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Téma: lidé | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Téma: rozum | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Téma: práce | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Téma: ostatní | Detail citátu

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Téma: myšlení | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Téma: ostatní | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Téma: přátelství | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Téma: ostatní | Detail citátu