Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.

Autor citátu: Antifón     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Hal Urban | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Chceme-li žít zde na zemi, musíme žít podle módy - a srdce už se nenosí. Cocteau Jean | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Rozhodl jsem se, že budu žít věčně, a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. Joseph Heller | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J. D. Loori | Detail citátu

Prožívejte, každý den tak, jako by byl poslední a neoddávejte se naději, že zítra bude všechno lepší. N.N. | Detail citátu

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. N.N. | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? Neznámý autor | Detail citátu

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nejde-li o život, jde o hovno. N.N. | Detail citátu

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Dobře žít, to znamena udělat z každého roku svého života nejlepší rok svého života. Maurice Chevalier | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Je to těžké přizpůsobit se chaosu, ale jde to. Jste toho živoucím důkazem: jde to. Vonegut Kurt mladší | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tučeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..