Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný.

Autor citátu: Josef Čapek     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Staré se rozpadává, časy se mění a nový život kvete na ruinách. Friedrich Schiller | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Living is easy with closed eyes The Beatles | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Hal Urban | Detail citátu

Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec. Henry de Montherlant | Detail citátu

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život. Buddha | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Victor Hugo | Detail citátu

Show must go on! Fredy Mercury | Detail citátu

Život je jen půjčka, kterou splácíme s úroky. Odlas Jiří | Detail citátu

Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji. Francoise D'Aubigné Maintenon | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Naše tělo je stroj k žití. Je k němu uzpůsobeno, je to jeho přirozenost. Nechte život, aby v něm žil. L.N. Tolstoj | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Čím více se snažíme držet minulosti, tím poničenější se stává náš život. Dalajlama | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Umění žít - to je žít s perspektivou. Gladkov Fjodor Vasiljevič | Detail citátu

It is never too late to be what you might have been. George Eliot | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Láska a životy svých blízkých se nikdy nedají nahradit těmi které milujeme a pro které se bezhlavě obětujeme. Odlas Jiří | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Umění žít - to znamená žít s perspektivou. Fjodor Vasiljevič Gladkov | Detail citátu

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem! Němcová Božena | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..