Pravda vítězí, ale dá to fušku. Téma: ostatní | Detail citátu

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít. Téma: život | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Téma: manželství | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Téma: rozum | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Téma: ostatní | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Téma: ostatní | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Téma: ostatní | Detail citátu

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví. Téma: ostatní | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Téma: ostatní | Detail citátu

Práce je to, co nikdo nechce dělat. Téma: práce | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Téma: lidé | Detail citátu