Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech.

Autor citátu: Lichtenberg Georg Christoph     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nejstarší a největší láska je láska k životu. Plutarchos Mestrius | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Jak mizerný by byl život, kdybychom se občasnepochválili. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš. Africké přísloví | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Většina lidí je tak stresovaná, jak sami chtějí. Ed Boenis | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdepak hlídat pořádek, půl života je pryč. Josef Saudek | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Josef Čapek | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Život plyne a my ho necháváme plout jako vodu v řece. Teprve když odteče všimneme si, že už není. Deledda Grazia | Detail citátu

Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě. Jules Renard | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Život je píseň - zpívej ji. Život je hra - hraj ji. Život je boj - přijmi jej. Život je sen - uskutečni ho. Život je oběť - nabídni ji. Život je láska - užívej si ji. Satja Sáí Bába | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Alfred Charles Kinsey | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Velkou tragédií života není to, že lidé umírají, ale to, že přestávají milovat. William Somerset Maugham | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Norbert Wiener | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. Hazlitt William | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a). Neznámý autor | Detail citátu

Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás. Antifón | Detail citátu

Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života. Antonín Sova | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dnes je první den zbytku tvého života. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Život je plný osamělosti, utrpení a neštěstí - a uteče příliš rychle. Woody Allen | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..