Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti.

Autor citátu: Čuang-C     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Nezačínej den pitím octa. Malajská přísloví | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život. Langston Hughes | Detail citátu

Vynaložil jsem všechno své úsilí na tvorbu svého života, v tom je mé povolání a mé dílo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý. Shaw George Bernard | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Víme-li, že šílenství je údělem každého z nás, nesrozumitelné se stane srozumitelným a život se dá vysvětlit. Twain Mark | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Miluješ život? Tedy nemrhej časem, neboť to je ten materiál, z něhož se dělá život. Franklin Benjamin | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít. Sokrates | Detail citátu

Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Stáří je smutné. Ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. Michal | Detail citátu

Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat. Hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít. Baron Pierre de Couberin | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. G.B.Shaw | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Bůh říká: Vezmi si, co chceš - a pak za to zaplať. King Stephen | Detail citátu

Život je zkušenost, která se může jednou hodit. Odlas Jiří | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana | Detail citátu

Mám za to, Živote, že po sobě necháváš mnoho smrtí. Bezpochyby i já zemřel, a to nejméně desettisíckrát předtím. Walt Whitman | Detail citátu

Život je zkouška. Je to jen zkouška. Kdyby to byl skutečný život, dostali bychom podrobnější instrukce o tom, kam máme jít a co máme dělat! Neznámý autor | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..