Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.

Autor citátu: Tomáš Garrigue Masaryk     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Někdy i žít je statečným činem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou. Božena Němcová | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Lidský život má nesmírnou cenu lásky. Vladislav Vančura | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš. Africké přísloví | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Dokud žijeme, učíme se žít. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland | Detail citátu

Život je pevnost, o které ani já, ani vy nic nevíme. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nezačínej den pitím octa. Malajská přísloví | Detail citátu

Vzpomínat na vše je ztráta času, přemýšlet o budoucnosti též, zbývá se jen ohlédnout na přítomnost, která plyne dál a jež už se stává minulostí. Grünwald Richard | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude. Hippokratés | Detail citátu

Život zabírá lidem příliš mnoho času. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Pokud si chceš prodloužit život, zkrať své schody. Walter Benjamin | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. G.B.Shaw | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..