Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější.

Autor citátu: Caesar Gaius Iulius     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne. Publilius Syrus | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Manžel mi přišel na nevěru a udělal mi permanentní make up. Nováková Martina | Detail citátu

Sňatek pro peníze - dostal od tchána pěkný kus chleba, ale musel si k tomu vzít ošklivý kus masa. Wilhelm Bush | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Stará, kdybych tě tenkrát zabil, tak bych dostal 15 let a dneska bych byl už na svobodě. Michálek Jiří | Detail citátu

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejchytřejší muž si bere svou poslední ženu hned jako první. Charles Boyer | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. Coco Chanelová | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliére | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Jean Anouilh | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Všechny romantické příběhy v manželství končí. Thomas Hardy | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..