Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

V manželství je nejhorší věcí po tchyni manželka. Jacques Tati | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Nevěsta je dívka, která si neuvědomuje, že hodlá vyměnit pozornosti mnoha mužů za nepozornost jednoho jediného. Robert Lembke | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. Voltaire | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Rowlandová Helen | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželka je žena, s kterou můžeme spát. Gabriel Laub | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit. André Maurois | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven. Arabská přísloví | Detail citátu

Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu. Sergej Michajlovič Ejzenštejn | Detail citátu

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. Noel Coward | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství? Ray Bradbury | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. Barrymore John | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..