Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě. Téma: muži | Detail citátu

Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat. Téma: ženy | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Téma: lidé | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Téma: manželství | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Téma: láska | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Téma: ženy | Detail citátu

Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala. Téma: muži | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Téma: láska | Detail citátu

Ženy by byly rády věrné. Potíž je najít muže, jemuž by mohly být věrné. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Lidé, kteří si mě prohlížejí, mi připomínají diváky na tenise. S tím rozdílem, že jejich hlavy se nepohybují zleva doprava, ale shora dolů. Téma: lidé | Detail citátu

Rodný list je pomluva, kterou může žena kdykoli svým zjevem dementovat. Téma: čas | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Téma: lidé | Detail citátu

Průměrný muž se zajímá víc o ženu, která se zajímá o něho, než o ženu - jakoukoli - která má hezké nohy. Téma: muži | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Téma: přátelství | Detail citátu