Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Téma: manželství | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Téma: manželství | Detail citátu