Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami.

Autor citátu: Robert Louis Stevenson     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná pravda. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Balthasar Hans Urs von | Detail citátu

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Mládenec - páv. Ženich - lev. Ženáč - osel. Španělská přísloví | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě. Fitzgerald Francis Scott | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Muži jsou velmi rozdílní, ale jako manželé jsou jeden jako druhý. Helen Rowlandová | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Chceš-li se vhodně vdát, sobě rovného si zvol. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Honoré de Balzac | Detail citátu

Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk - jako u většiny manželů. Shaw George Bernard | Detail citátu

V dobrém manželství je třeba umět dělat z repríz premiéry. Jean-Louis Barrault | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Horatius | Detail citátu

Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů. Carlo Dossi | Detail citátu

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí. Alphonse Karr | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. Voltaire | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Když si žena vezme svého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela. Françoise Saganová | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..