V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.

Autor citátu: André Maurois     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu. Sergej Michajlovič Ejzenštejn | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností. Immanuel Kant | Detail citátu

Ženy se vdávají, aby se zbavily mrzutého šéfa, a dostanou místo něho unaveného manžela. Michael Schiff | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat. Rakouská přísloví | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Kdyby se lidé brali pouze z lásky, většina lidí by vyhynula. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní. Gabriel Laub | Detail citátu

Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem. Sokrates | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždycky nespokojena. Balzac Honoré de | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces. Alexis Carrel | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. William Somerset Maugham | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat. Clair René | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..