S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat.

Autor citátu: Clair René     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Šťastné vdovství je jediná naděje, která udržuje ženu v dobré náladě. John Gay | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto - doma je doma. Jiří Robert Pick | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. Jan Procházka | Detail citátu

Smíšená (heterosexuální) manželství obvykle nedělají dobrotu. Trmalová Monika | Detail citátu

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí. Alphonse Karr | Detail citátu

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. Heinrich Heine | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak. Plzák Miroslav | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Mužové žen, které se nám líbí, jsou vždy hlupáci. Georges Feydeau | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Každý žena umí z ničeho udělat tři věci - klobouk, salát a manželskou scénu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru. Démokritos | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser Fritz | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti co jsou venku chtějí dovnitř a naopak. Arabské přísloví | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Jean Anouilh | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. Jan Werich | Detail citátu

Svou ženu bych si nechtěl vzít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. Barrymore John | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..