Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Téma: hloupost | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci. Téma: muži | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Téma: omyly | Detail citátu

Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech. Téma: manželství | Detail citátu

Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mládenečkové, zralí mužové a starci. Téma: muži | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Téma: přátelství | Detail citátu