Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá?

Autor citátu: Moliére     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma manželství

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

V manželství se mohou cítit spokojeni jen ti, kdo do něj vstupovali s vlastnostmi trvalými. József Eötvös | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností. Immanuel Kant | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako její otec. N.N. | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

V dobrém manželství je třeba umět dělat z repríz premiéry. Jean-Louis Barrault | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň připadá. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Muž musí mít aspoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která ho očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. Konfucius | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Oženit se je velmi snadné, být ženatý - toť problém. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány. Oscar Wilde | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk - jako u většiny manželů. Shaw George Bernard | Detail citátu

Manželství je největším pozemským štěstím, pokud je založeno na skutečné sympatii. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. Jan Procházka | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..