Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější.

Autor citátu: Agatha Christie     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Manželství by bylo nejkrásnější věcí na světě, kdyby v něm bylo méně povinné jízdy a delší volný program. Jeanne Moreauová | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Ženě můžeš vždy nabít, ona už bude vědět proč. Arabská přísloví | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Muži nežeňte-se, nebo se aspoň do ženění tak nežeňte. Václav Dušek | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit. André Maurois | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. William Somerset Maugham | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě. Fitzgerald Francis Scott | Detail citátu

Manželství je jako jízda autem bez bezpečnostních pásů, nikdo neví kdy a kam z něho vypadne. Odlas Jiří | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést. Kirk Douglas | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

Nejchytřejší muž si bere svou poslední ženu hned jako první. Charles Boyer | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. Maurois André | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..