Další citáty pro téma manželství

Manželství je památka na lásku. Rowlandová Helen | Detail citátu

Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset. František Kožík | Detail citátu

Manželství nejsou jak si dohodneme, ale jak dopadnou. Maurice Chevalier | Detail citátu

Protiklady se přitahují - například chudé mladé dívky a bohatí staří pání. Jayne Mansfieldová | Detail citátu

Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něho cvičenou opici podle svých představ. Rod Steiger | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Spisovatel, říkával Diderot, může mít milenku, která píše knihy, musí však mít manželku, která mu žehlí košile. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Balzac Honoré de | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser Fritz | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Samuel Johnson | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. České přísloví | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Mnozí nepovažují rozvod za možný, neboť se nemohou představit mladší o polovinu majetku. N.N. | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. N.N. | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..