Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil.

Autor citátu: Oscar Wilde     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Kdyby jste byl mým manželem dala bych Vám do čaje jed! A kdyby jste byla mojí manželkou tak bych ten čaj vypil. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát! Ruská přísloví | Detail citátu

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství. André Maurois | Detail citátu

Mužové žen, které se nám líbí, jsou vždy hlupáci. Georges Feydeau | Detail citátu

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. William Somerset Maugham | Detail citátu

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat. Clair René | Detail citátu

Kdyby se lidé brali pouze z lásky, většina lidí by vyhynula. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Poslušnost je to, co žena při svatbě svému muži slibuje a co pak od něho vyžaduje. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces. Alexis Carrel | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Cato Starší | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je jako jízda autem bez bezpečnostních pásů, nikdo neví kdy a kam z něho vypadne. Odlas Jiří | Detail citátu

Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. Konfucius | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec. Abraham Lincoln | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Balzac Honoré de | Detail citátu

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..