Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat.

Autor citátu: Rakouská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

Vzít si manžela gynekologa je velké riziko. Najdete-li ho doma se svlečenou ženou, nevíte, je-li to nevěra nebo melouch. Erich Kästner | Detail citátu

Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah. Lansky Paul | Detail citátu

Dívky se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud ji nenaleznou. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu. Lansky Paul | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Mužové žen, které se nám líbí, jsou vždy hlupáci. Georges Feydeau | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Manželství je velmi dobrá instituce, ale já nejsem pro instituci zralá. Mae Westová | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Ze všech vážných věcí je manželství ta nejsměšnější. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena. Honoré de Balzac | Detail citátu

Svatba dělá ze dvou životů jeden celý. Mark Twain | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví. Oliver Herford | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Oženit se znamená zdvonásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Snažil jsem se princezně Dianě objasnit určité okolnosti z jejich manželství s princem Charlesem, ale neuspěl jsem, protože princezna zcela postrádá schopnost abstraktního myšlení. Arcibiskup z Cantenbury | Detail citátu

Manžel je muž, který před svatbou byl docela chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..