Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku. Téma: čas | Detail citátu

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat. Téma: moudrost | Detail citátu

Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne. Téma: děti | Detail citátu

Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc. Téma: hloupost | Detail citátu

Je možné omylem koupit, je nemyslitelné omylem prodat. Téma: omyly | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Téma: knihy | Detail citátu

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Téma: lidé | Detail citátu

Peníze vidí i slepí. Téma: peníze | Detail citátu

Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. Téma: peníze | Detail citátu

Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje. Téma: knihy | Detail citátu

Zachránit život jednomu člověku je víc než vystavět pagodu o sedmi patrech. Téma: život | Detail citátu

Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem. Téma: hloupost | Detail citátu

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. Téma: úspěch vs. neúspěch | Detail citátu

Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra. Téma: alkohol | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Téma: práce | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Téma: omyly | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Téma: alkohol | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Téma: přátelství | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Téma: omyly | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Téma: manželství | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Téma: lidé | Detail citátu

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu. Téma: děti | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Téma: omyly | Detail citátu

Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. Téma: alkohol | Detail citátu

Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám. Téma: alkohol | Detail citátu

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí. Téma: děti | Detail citátu

Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. Téma: čas | Detail citátu