Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

Autor citátu: André Maurois     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. N.N. | Detail citátu

Kdyby se lidé brali pouze z lásky, většina lidí by vyhynula. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

V manželském přístavu se dvě pokojné lodi proměňují v bojové koráby znepřátelených mocností. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw George Bernard | Detail citátu

Létající talíře nejsou nic nového - jsou tak staré jako manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Fišer Oldřich | Detail citátu

Na každého muže, který mluví ze spaní, přijde nejméně deset, kteří mlčí a přitom se blaženě usmívají. Karl Farkas | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. N.N. | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. William Somerset Maugham | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Ženatý má psí život, ale lidskou smrt, neženatý má psí smrt, ale žije jako člověk. Karatkevič Vladimír | Detail citátu

Manželství je jedna z forem života na této planetě. Odlas Jiří | Detail citátu

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě. Fitzgerald Francis Scott | Detail citátu

Ženy se vdávají, aby se zbavily mrzutého šéfa, a dostanou místo něho unaveného manžela. Michael Schiff | Detail citátu

Manželství zabíjí lásku. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Samuel Johnson | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší. Irwing Stone | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..