Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.

Autor citátu: Archibald Joseph Cronin     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Člověk vždy nejvíc touží po tom co nemůže mít, bojuje za to, prosí o to a brečí za tím, ale když to má před sebou a může to mít tak o to ztratí zájem. Florianová Andrea | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného. N.N. | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Kamkoliv jdeš nezapomeň s sebou vzít i srdce. Herbert Franklin Patrick Jr. | Detail citátu

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je štěstí bez klidu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem. Julius Zeyer | Detail citátu

Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti. Russell Bertrand Arthur William | Detail citátu

Smoking kills, but only love will break your heart... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. Božena Němcová | Detail citátu

Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. Maurois André | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..