Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.

Autor citátu: Archibald Joseph Cronin     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Srdce nemá vrásky, bývají v něm pouze jizvy. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Novotný Jiří | Detail citátu

Na světě musí být něco jasného a krásného, něco, co člověka povznáší a očisťuje, a není-li to láska, co to je? Alexej Pludek | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Zmocní-li se láska jednou lidského nitra, stane se vážnou překážkou k jeho dalšímu sebezdokonalování. Wilhelm Bush | Detail citátu

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Dautdet Alphonse | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody. Robert Browning | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje. Thomas Mann | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci - že je opilý a že je zamilovaný. Anton Myrer | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? Anatole France | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Balzac Honoré de | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné. André Maurois | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska se rodí v okamžiku organického spojení dvou očí. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..