Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho.

Autor citátu: Antal Stašek     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Pravá láska je velké umění být činným v duši. Sigmund Freud | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Hádka je solí lásky - ale ať vám neujede ruka. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Josef Čapek | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Jak často člověk lituje, že miluje aniž si může pomoci. Achard Marcel | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Býváme v lásce nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého. Jean Paul | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Pro jednu lásku obětujeme mnoho jiných lásek, čehož pak nejčastěji litujeme. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Pravá láska rozhodně působí, že se cítíte ještě osamělejším. Prokosch Frederic | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..