Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.

Autor citátu: John Erskine     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Nároční milenci si přejí, aby byl jejich idol němý, aby nikdy nemohl zklamat. André Maurois | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ... Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je oheň, který během let nadělá víc dýmu než tepla. Maurice Chevalier | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. Pavese Cesare | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. N.N. | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

3 nej...: srdce plné lásky, mozek sytý rozumu a důvěra, bez níž není ani láska ani rozum. Jančíková Markéta | Detail citátu

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Láska je u zrodu všech velkých činů. Ján Kollár | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Láska je rozkoš, ale působí bolest. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Láska se podobá spalničkám. Čím jsou milenci zapálenější, tím je to pro ně nemoc nebezpečnější. George Gordon Byron | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

The deal is the handshake. The deal is that there won´t be any deals. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..