Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco. Když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Friedrich Schiller | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Láska je poezií smyslů. Honoré de Balzac | Detail citátu

Byla to láska, protože mi bylo nevolno. Woody Allen | Detail citátu

Ten, kdo opravdu miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Pravá láska je velké umění být činným v duši. Sigmund Freud | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení. Léon Bloy | Detail citátu

Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod. Coelho Paulo | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme milovat přestali. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost. Seneca Mladší | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Láska, která je plná slov, slouží spíše k popření své velikosti než k jejímu vyznání. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..