Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska je nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Gabriel Laub | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství, na lež. Neznámý autor | Detail citátu

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Láska je poezie života, která se v manželství mění v prózu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Není již života tam, kde není lásky. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Helen Keller | Detail citátu

Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením. Jacques Deval | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Byl nyní stár 28 let, tragický věk milenců. Nemáme již síly milence mladého a nemáme ještě peněz milence starého. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost. Svatopluk Čech | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Valéry Paul | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..