Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Téma: láska | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Téma: lidé | Detail citátu

Volný čas je důležitější součást našeho života. Téma: čas | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Téma: láska | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Téma: láska | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Téma: přátelství | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Téma: lidé | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Téma: knihy | Detail citátu