Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Téma: láska | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Téma: štěstí | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Téma: ženy | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Téma: přátelství | Detail citátu

V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již. Téma: láska | Detail citátu

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám. Téma: ženy | Detail citátu

Láská má svůj tábor, v něm každý milovník slouží. Téma: láska | Detail citátu

Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi. Téma: ostatní | Detail citátu

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš. Téma: peníze | Detail citátu

Nic neběží rychleji než léta. Téma: čas | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Téma: láska | Detail citátu

Lásku nelze vyléčit bylinkami. Téma: láska | Detail citátu

Konec dílo krášlí. Téma: knihy | Detail citátu

Časem starosti slábnou. Téma: ostatní | Detail citátu

Bohatství mě učinilo chudým. Téma: peníze | Detail citátu

Chceš-li se vhodně vdát, sobě rovného si zvol. Téma: manželství | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Téma: ostatní | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Téma: ostatní | Detail citátu

Jako se zkoumává totiž to zlato žlutavé v ohni, tak se poznává věrnost za časů tíživých běd. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Téma: láska | Detail citátu

Žádný osud nemůže přemoci osud. Téma: osud | Detail citátu

Láska je druh války. Téma: láska | Detail citátu

Začátek sladký, však konec lásky je hořký. Téma: láska | Detail citátu

Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy. Téma: čas | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Téma: ostatní | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Téma: ostatní | Detail citátu

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem. Téma: peníze | Detail citátu