Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. André Gide | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem. Earl Nightingale | Detail citátu

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny. Jeremy Bentham | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Stačí docela malý kousek naděje, aby se zrodila láska. Stendhal | Detail citátu

Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Pro jednu lásku obětujeme mnoho jiných lásek, čehož pak nejčastěji litujeme. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je, milovat je opravdu. Jeremy Bentham | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Člověk potřebuje minutu na to, aby se mu někdo začal líbit. Hodinu, aby ho správně odhadl. Den, aby se do něj zamiloval, ale celý život, aby na něj zapomenul! Kuba | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne. Romain Rolland | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Člověk musí milovat toho druhého nikoliv tak, že ho potřebuje pro sebe, ale že mu vše odpouští. Epiktétos | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Zmocní-li se láska jednou lidského nitra, stane se vážnou překážkou k jeho dalšímu sebezdokonalování. Wilhelm Bush | Detail citátu

Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. Thomas Carlyle | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..