Láska nemá žádný věk.

Autor citátu: Blaise Pascal     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce. Dickens Charles | Detail citátu

Láska je pohádka, kterou si lidé vypráví, aby jim i v největší zimě bylo teplo u srdce. Válková Veronika | Detail citátu

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Schweitzer Albert | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí ... Terinka | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická. André Breton | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci. Kosmas | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná. Scheinpflugová Olga | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Šílenství nikdy nejde tak daleko, aby se člověk zamiloval do paprsku, který se mihne na obzoru. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce znovu vyléčit. To jsou slova na velkou bolest. Fulghum Robert L. | Detail citátu

Od té chvíle, kdy začal milovat, nevidí ani ten nejmoudřejší muž žádnou věc tak, jak ve skutečnosti vypadá. Stendhal | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..