Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce.

Autor citátu: Maurois André     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak. Honoré de Balzac | Detail citátu

Zamilovaní jsou zatím spojenci tím, že spolu dokáží žít, takže si vůbec neuvědomují, že by kdy jednou dokázali společně žít i bez sebe. Daphne du Maurierová | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Když se v hlavě usadí láska, odchází rozum. Turecké přísloví | Detail citátu

Porozumění bez přízně je nemožné. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. Indiánské přísloví | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco | Detail citátu

Láska je skoro nekonečně vynalézavá. V pravdě nekonečně vynalézavá je však pomsta. Publilius Syrus | Detail citátu

V lásce a ve válce se může všechno. Páral Vladimír | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Není již života tam, kde není lásky. Balzac Honoré de | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je u zrodu všech velkých činů. Ján Kollár | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..