Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce.

Autor citátu: Anatole France     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma omyly

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Omyly mají skoro vždycky posvátný charakter. Salvator Dalí | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Je to víc než zločin - je to chyba! Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti. André Gide | Detail citátu

Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme! Georges Braque | Detail citátu

Ach, ten člověk tak často chybuje a nikdy doopravdy neví, co ho mine. Wilhelm Bush | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Člověk, který se dopustil chyby, není týž, kdo se jí dopustil. André Maurois | Detail citátu

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl. Čínská přísloví | Detail citátu

Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabská přísloví | Detail citátu

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. Charlie Chaplin | Detail citátu

Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne. André-Pierre Dac | Detail citátu

Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Setrvání ve svých omylech - to je věrnost sobě samému. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Omyl je bez viny, omyl vinu nenese. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další. Čínská přísloví | Detail citátu

Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek | Detail citátu

Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby. Thomas Carlyle | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Svoje chyby přejmenoval na opomenutí. Josef Poláček | Detail citátu

Dávejte mi co nejvíce plodných omylů plných zárodků myšlenek a nechte si své jalové pravdy. Vilfredo Pareto | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..