Další citáty pro téma knihy

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. George Orwell | Detail citátu

Jeho nejoblíbenější četbou byly vkladní knížky. Lech Przeczek | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Ani slovníky nesmíme brát doslova. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. John Ruskin | Detail citátu

Próza je, když všechny řádky jdou až do konce. Poezie je, když některé řádky končí ještě před koncem. Jeremy Bentham | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

Knihami mrtví poučují živé. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Malá tečka ukončí i ten největší román. Leszek Kumor | Detail citátu

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. George Macaulay Trevelyan | Detail citátu

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu. Karl Kraus | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy? Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Spálené knihy osvítily svět. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku. Anatole France | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka. Emil Krotkij | Detail citátu

Dříve nesměly mladé dívky ani číst takové knihy, jaké dnes samy píší. N.N. | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus | Detail citátu

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré. Joseph Joubert | Detail citátu

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu. John Ruskin | Detail citátu

Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. N.N. | Detail citátu

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal. Emil Krotkij | Detail citátu

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili. Moliére | Detail citátu

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Latinská přísloví | Detail citátu

Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání. Jiří Orten | Detail citátu

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot | Detail citátu

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná. Miroslav Holub | Detail citátu

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikdy jsem si zvlášť nepotrpěl na knihy, protože v nich trvá moc dlouho, než autor vylíčí barvu očí všech postav. Will Rogers | Detail citátu

Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí. Milan Kenda | Detail citátu

Slovníky jsou jako hodiny. Nejhorší je lepší než žádný a ani ty nejlepší nelze brát za zcela spolehlivé. Samuel Johnson | Detail citátu

O knize se dá soudit i podle názvu. Anglická přísloví | Detail citátu

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. Jean Cocteau | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..