Slovník je celý vesmír v abecedním pořádku.

Autor citátu: Anatole France     Téma: knihy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma knihy

Zdá-li se vám, že použité přídavné jméno nesedí, vyškrtněte je vůbec. Mark Twain | Detail citátu

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. Heinrich Heine | Detail citátu

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus | Detail citátu

Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou. Ludwig Börne | Detail citátu

Spálené knihy osvítily svět. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Literárním hrdinům se stává, že nejsou věrní historii. Historie na oplátku nebývá věrná svým skutečným hrdinům. Gabriel Laub | Detail citátu

Dobrý román říká pravdu o svých hrdinech, špatný o autorovi. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí. Jiří Mahen | Detail citátu

Jsou knihy, jejichž společným jmenovatelem je absence čitatele. Vladimír Just | Detail citátu

Většina dnešních knih vypadá, jako by byly sepsány zajeden den, a to z knih, které byly přečteny den předtím. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Člověk by měl číst jen to, co obdivuje. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer | Detail citátu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, ze lidé stále myslí. Jerry Seinfeld | Detail citátu

Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha. Marcel Proust | Detail citátu

Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. Gabriel Laub | Detail citátu

Volům leží knihy v žaludku. Gabriel Laub | Detail citátu

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec. Voltaire | Detail citátu

Knihy mají kolovat. Ale knihy půjčené se pohybují pouze po parabole. Gabriel Laub | Detail citátu

Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. George Macaulay Trevelyan | Detail citátu

Jsem nemocen psaním knih, a stydím se, když je dopíši. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět. N.N. | Detail citátu

Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih. Thomas Carlyle | Detail citátu

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší. Emil Krotkij | Detail citátu

Některou knihu čteme tak, jako bychom autorovi dávali almužnu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. Victor Hugo | Detail citátu

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Konfucius | Detail citátu

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. Čínská přísloví | Detail citátu

Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Některé knihy byly, jak se zdá, napsány ne proto, aby se z nich člověk poučil, ale aby se dověděl, že autor něco zná. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná. Miroslav Holub | Detail citátu

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší. Karol Irzykowski | Detail citátu

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit. Samuel Johnson | Detail citátu

Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Nepsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte. Miroslav Horníček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..