Nutno, aby žena volila. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná.

Autor citátu: Anatole France     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají. Dušan Radovič | Detail citátu

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Ženy obvykle mnohem raději odhalují své tělo než svou duši. Lech Przeczek | Detail citátu

Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů. France Anatole | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Neříkám, že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný. Heinrich Heine | Detail citátu

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Nejšťastnější není ta žena, která dostane nejlepšího manžela, ale ta která udělá nejlepšího z toho, jehož dostane. Helen Rowlandová | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Pro zamilovaného je žena, kterou miluje, vždy nevypočitatelnou bytostí. Hugo von Hofmannsthal | Detail citátu

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ještě nikdy jsem k žádnému muži nepojala takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty. Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí? Ladislav Muška | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě zase více její tělo než její duši. Archias Aulus Licinius | Detail citátu

Ženy nemají moc smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály. Brecht Berthold | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajská přísloví | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Ženská intuice je tak pronikavá, že muže by podezírali z inteligence. Ladislav Muška | Detail citátu

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena je nebezpečím pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Chci milovat takovou ženu, která mne chápe nikoliv nejvíce, ale nejlépe. Konstantin Nikolajevič Baťuškov | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..